| Blog

Tags

Buffet 24 ชม. Buffet 24 ชั่วโมง ข้อเสียของการเป็นช่างภาพ งานแต่งงาน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทจังหวัดเลย จดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ซิมประหยัด ซิมสำหรับองค์กร ซิมสุดคุ้ม ซิมองค์กร ซิมโทรฟรี 24 ชั่วโมง ซิมโทรไม่อั้น ซ่อมตู้แช่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทำเว็บไซต์ ผู้บริโภค ภาพงานแต่งงาน ภาษีทั่วไป รถยนต์ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับจัดสวน รับซ่อมตู้แช่ รับซ่อมระบบทำความเย็น รับตัดต้นไม้ รับตัดต้นไม้ตามบ้าน รับทำบัญชี รับทำเว็บไซต์ รับปิดงบการเงิน รับวางระบบบัญชี สถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน สิทธิ์ในการซื้อรถมือสอง ออกแบบเว็บไซต์ อัตลักษณ์ เชียร์ลีดเดอร์ เน็ตไม่รั่ว ไม่มั่วค่าโทร แพ็คเกจดี โทรฟรีทุกเครือข่าย โทรฟรีในกลุ่ม โปรดีโทรฟรีทุกเครือข่าย โปรดีไม่จำกัด โปรประหยัด ไคลเอ็นต์ในอุดมคติ

latest articles

  • ธุรกิจ

    ลักษณะSMEs

    ลักษณะSMEs วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดจดทะเบียนบริษัท หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมักจะใช้กำหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 สำหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากรไม่ได้มีคำนิยาม SMEs ไว้ว่ามีลักษณะอย่างไร แต่ได้อาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น ลักษณะ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และตามประมวลรัษฎากร สรุปได้ดังนี้            1. กำหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543  ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 1. ลักษณะ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้กำหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ลักษณะวิสาหกิจ จำนวนการจ้างงาน (คน) จำนวนสินทรัพย์ถาวร…

    Read More