|  | 

สาระธุรกิจ

ปัจจัยในการออกแบบโรงงานผลิตไฟฟ้า

img-responsive

ปัจจัยในการออกแบบโรงงานผลิตไฟฟ้า

 

สถานีไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าและบางครั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางหรือโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเทียว …

สถานีไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าและบางครั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางหรือโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลัก

โรงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในผลงานทางวิศวกรรมที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ในบ้าน – เกือบทุกอย่างต้องพึ่งพาไฟฟ้าเป็นหลัก หลักการพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าถูกค้นพบในช่วงต้นทศวรรษที่ 1830 และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนารากฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งเครื่องขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานให้กับกริดไฟฟ้า วัตถุประสงค์หลักของสถานีไฟฟ้าคือการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีการหยุดชะงักในการผลิตพลังงาน ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของการจัดหาพลังงานเนื่องจากความล้มเหลวในที่สุดของโรงไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางวัตถุและทางศีลธรรม ระดับของวิศวกรรมต้องมีการพิจารณาหลายอย่างก่อนที่จะดำเนินโครงการ

คิดว่าอะไรคือความท้าทายทั่วไปในการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า?

การพึ่งพาโหลดที่ไม่เชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นเช่นมอเตอร์ความเร็วตัวแปรตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ จะเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ให้กับการออกแบบระบบไฟฟ้า

และการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องยังคงมีความสำคัญและด้วยปัญหาด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เพิ่มขึ้นความต้องการกำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและความจำเป็นในการควบคุมการใช้พลังงานและต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้: แหล่งจ่ายไฟในปริมาณที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อรองรับโหลดของสถานที่และเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอสำหรับช่วงเวลาของการลดขนาด ดังนั้นวิศวกรโรงงานควรจัดทำโปรไฟล์โหลดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคาดการณ์ความต้องการที่โรงงานต้องการ รูปแบบการให้บริการไฟฟ้าสามารถระบุได้โดยการวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิความต้องการหรือโดยใช้ระบบวัดแสงเพื่อส่งข้อมูลการใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า: วิศวกรโรงงานดำเนินการ รับจดทะเบียนบริษัท เทคนิคการวินิจฉัยโรงงานและใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน อย่างไรก็ตามไฟดับที่ไม่คาดคิดและความล้มเหลวอื่น ๆ เกิดขึ้นในสถานีไฟฟ้า ในสถานการณ์เช่นนี้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินจะช่วยในการจัดหาพลังงานสำรองอัตโนมัติอย่างน้อยเพียงพอที่จะปิดอุปกรณ์ นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่าแหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS) สามารถให้พลังงานสำรองชั่วคราวเมื่อแหล่งจ่ายไฟเข้าล้มเหลว

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า: ระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่สถานีย่อยและระบบจำหน่าย แม้ว่าการรบกวนของกำลังไฟอาจเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการส่งสัญญาณความล้มเหลวในการเปลี่ยนระบบจำหน่ายการโจมตีฟ้าผ่าและการทำงานแบบขนานของอุปกรณ์ ในหลาย ๆ กรณีการรบกวนของไฟฟ้าสามารถระบุได้จากปัญหาการเดินสายไฟและการต่อสายดินภายในโรงงาน ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสามารถตรวจสอบได้จากเงื่อนไขของสัญญาณรบกวนของสายไฟแรงดันไฟฟ้าเกิน / ต่ำซึ่งเรียกว่าไฟดับไฟตกไฟกระชากไฟดับหรือเสียงแหลม

ดังนั้นความสำเร็จและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาข้างต้น หากคุณกำลังมองหาบริการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการของคุณลองจ้าง บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมบทความวิทยาศาสตร์ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website